basisschool | humaniora | internaat | geledingen | Terug
Zoeken:

je bent hier: à home à basisschool

Klasafgevaardigden

Bij de aanvang van ieder schooljaar - tijdens de eerste info-avond - kiest iedere oudergroep per klas minstens één klasafgevaardigde. Deze ouder fungeert voor alle overige ouders als aanspreekpunt binnen de eigen klasgroep.
Lees meer hier.
Alle verslagen kan je hier lezen.

De klasafgevaardigden vergaderen (meestal 1 maal per trimester) met de directeur en met een vertegenwoordiging van het leerkrachtenteam: zo proberen we in gezamenlijk overleg de klas- en schoolwerking steeds verder te optimaliseren.


Samenwerking die loont!

Klasafgevaardigden schooljaar 2017-2018

Verslagen klasafgevaardigden


2008 Sint-Barbaracollege. Hosted by RACK66. CMS portal by CoMaSer