basisschool | humaniora | internaat | geledingen | Terug
Zoeken:

je bent hier: à home à basisschool

Leerlingenparlement: leerlingen participeren!

In onze basisschool is er een sterke leerlingenparticipatie op de klasvloer: leerlingen kunnen en mogen mee beslissen of kunnen wegen op beslissingen en klasafspraken.
Na de positieve inspraakervaringen op de klasvloer willen we onze (oudere) leerlingen ook een forum bieden om op schoolniveau te participeren. Vandaar de keuze voor een heus leerlingenparlement.
Binnen de eigen klas kan iedere leerling in eigen naam spreken. Binnen het leerlingenparlement zetelt de verkozen leerling als vertegenwoordiger van de klas. Op deze beide niveaus, op klas- en schoolniveau, willen we onze kinderen communicatievaardigheden aanleren: overleggen, afstemmen, argumenteren, rekening houden met elkaar, ...

Een greep uit de praktische afspraken van het leerlingenparlement:

 • Het leerlingenparlement telt 1 verkozen vertegenwoordiger per klas vanaf het 4de leerjaar.
 • De leden van het leerlingenparlement kiezen een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris.
 • Het leerlingenparlement komt - in principe - maandelijks bijeen.
 • Ieder verkozene kan aan de voorzitter of de ondervoorzitter een extra bijeenkomst van het leerlingenparlement vragen.
 • Het leerlingenparlement formuleert voorstellen aan de directeur.
 • De voorzitter leidt de bijeenkomst en zorgt ervoor dat iedereen aan bod komt.
 • Bijzondere aandachtspunten voor het verloop:
  • Onderwerpen bespreken / discussiĆ«ren.
  • Zonodig informatie inwinnen bij leerkrachten en/of directeur.
  • Argumenteren: argumenten onderzoeken en gevolgen van een voorstel afwegen.
  • Zonodig stemming organiseren.
  • Voorstel formuleren.
 • Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen (hand opsteken).
 • In leerjaren 4-5-6 wordt het verslag van een bijeenkomst besproken door de klasvertegenwoordiger. In leerjaren 1-2-3 brengen diezelfde vertegenwoordigers verslag uit.
 • Leerlingen van leerjaar 1-2-3 kunnen via de verkozenen (van leerjaren 4-5-6) of via hun klasleerkracht agendapunten voor het leerlingenparlement formuleren.


© 2008 Sint-Barbaracollege. Hosted by RACK66. CMS portal by CoMaSer